Geweih, das – parohy

Das Geweih (jägersprachlich auch Gehörn, Krone oder Gewicht) ist der aus Knochensubstanz jährlich neu gebildete „Kopfschmuck“ männlicher Hirsche (Cerviden). – "Parohy (v myslivecké řeči také rohy, koruna nebo závaží) jsou „pokrývky hlavy“ samců jelenů (jelenovitých), které se každoročně nově tvoří z kostní hmoty.

Dadurch besitzen alle Hirsche auch ein etwas anderes Geweih und alle Arten haben auf gewisse Weise eine unterschiedliche Geweihform. Der Hirsch wird nicht nur durch Größe und Aussehen unterschieden, ein wesentliches Merkmal für den Wert oder besser gesagt für dessen Ansehen ist das Geweih. – V důsledku toho mají všichni jeleni trochu jiné paroží a všechny druhy mají v některých ohledech jiný tvar paroží. Jelen se nevyznačuje pouze velikostí a vzhledem, podstatným znakem pro hodnotu či spíše pro jeho pověst je paroží.

komentář