Schmäh

Slovo "Schmäh" se v němčině používá v různých kontextech a má několik významů. Níže jsou uvedeny některé příklady použití slova "Schmäh" v němčině:

  1. "Das war nur ein Schmäh." – To byla jen legrace.
  2. "Er hat immer einen Schmäh auf Lager." – On má vždycky nějakou srandu v zásobě.
  3. "Der Schmäh des Films hat mich nicht überzeugt." – Humor ve filmu mě nepřesvědčil.
  4. "Seine Schmähungen haben mich verletzt." – Jeho urážky mě zranily.
  5. "Der Schmäh mit den falschen Tickets hat uns viel Ärger bereitet." – Ta vtipná lež s falešnými lístky nám způsobila mnoho problémů.
  6. "Seine Schmähkritik wurde von vielen als beleidigend empfunden." – Jeho kritika s vtipem byla mnohými považována za urážlivou.

Slovo Schmäh se v každodenním životě používá jako “vtip” nebo “sprostý vtip” . Doufám, že to pomohlo. Pokud máte nějaké další otázky, neváhejte se zeptat.

komentář