Anwaltschaft, die

Eine Anwaltschaft ist eine Stelle, wo gut ausgebildete Leute arbeiten, damit die Rechte und Interessen von bestimmten Personen beachtet werden. Zum Beispiel kümmert sich die Behinderten-Anwaltschaft um die Rechte und Interessen von Menschen mit Behinderung.

Právnická profese je místo, kde dobře vyškolení lidé pracují, aby zajistili respektování práv a zájmů konkrétních osob. Například organizace Disability Advocacy se stará o práva a zájmy lidí se zdravotním postižením.

http://www.monitoringausschuss.at/glossar/

 

Slovo “Anwaltschaft” se používá k označení advokátního stavu a profesionálního svazu advokátů. Následující jsou některé charakteristiky tohoto slova a příklady jeho použití:

  • Slovo “Anwaltschaft” je odvozeno z německého slova “Anwalt”, což znamená advokát.
  • Použití slova “Anwaltschaft” se nejčastěji vztahuje na profesionální práci a postavení advokáta. Například: “Die Anwaltschaft hat sich gegen das neue Gesetz ausgesprochen” (Advokátní stav se vyslovil proti novému zákonu).
  • Slovo “Anwaltschaft” může také označovat samotný svaz advokátů. Například: “Die Anwaltschaft hat sich für die Interessen der Opfer eingesetzt” (Svaz advokátů se postavil na stranu zájmů obětí).
  • V některých kontextech se slovo “Anwaltschaft” používá také k obecnému označení právního zástupce. Například: “Die Anwaltschaft vertritt den Angeklagten vor Gericht” (Právní zástupce zastupuje obviněného před soudem).

 

komentář