verscheiden – zemřít

 

Nach seinem Tod siedelte seine Frau nach Berlin über, wo sie später in hohem Alter verschied. – Po jeho smrti se jeho manželka přestěhovala do Berlína, kde později v pokročilém věku zemřela.

komentář