verbieten – zakázat

Niemand kann mir verbieten, über Nacht klüger zu werden. – Nikdo mi nemůže zakázat, abych byl přes noc chytřejší.

komentář