Schwarzfahren, das – jízda na černo

Schwarzfahrer – černý pasažér

schwarzfahren – jet načerno

 

Es wird diskutiert, ob das Wort “Schwarzfahren” verbannt werden soll, da es als rassistisch empfunden werden kann. – Diskutuje se o tom, zda by nemělo být slovo „Schwarzfahren – jízda na černo“ zakázáno, protože může být vnímáno jako rasistické. xxxxx

 

Es wird vermutet, dass das Wort “Schwarzfahren” nicht auf die Hautfarbe, sondern auf das jiddische Wort “schwarz” zurückgeht, was “arm” bedeutet. – Předpokládá se, že slovo „Schwarzfahren – jízda na černo“ nepochází z barvy kůže, ale z jidiš slova „černý“, což znamená „chudý“.

Poznamenejme, že význam “chudý” u jidiš slova švarc je až druhotný. Prvotní význam, je jako v němčině “černý”. Význam “chudý” se neomezuje jen na jidiš, srov. české z němčiny přejaté “jsem švorc”.

 

komentář