Währung

Die offizielle Währung in Tschechien ist die Tschechische Krone (CZK).In einigen Geschäften und Hotels werden jedoch auch Euros akzeptiert.Andere Währungen werden normalerweise nicht akzeptiert und müssen in CZK umgetauscht werden.Wenn Sie also vorhaben, nach Tschechien zu reisen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie genügend CZK haben oder Euros mitbringen, um sie bei Bedarf umzutauschen.

Oficiální měnou v České republice je česká koruna (CZK). Některé obchody a hotely však přijímají i eura. Jiné měny nejsou obvykle akceptovány a je nutné je vyměnit za Kč. Pokud tedy plánujete vycestovat do České republiky, měli byste se ujistit, že máte dostatek Kč nebo si s sebou vezměte eura na případnou výměnu.

komentář