Notensystem, das – systém známkování

německý systém známkování – das deutsche Notensystem

 

• die Art und Weise, wie Schüler und Studenten in Deutschland bewertet werden – způsob, jakým jsou žáci a studenti v Německu hodnoceni

 

 

Das deutsche Notensystem reicht von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). – Německý systém známkování sahá od 1 (výborný) do 6 (nedostatečný).

Er hat ein gutes Zeugnis mit einem Durchschnitt von 2,0 nach dem deutschen Notensystem. – Má dobré vysvědčení s průměrem 2,0 podle německého systému známkování.

Wie kann man das deutsche Notensystem mit dem tschechischen vergleichen? – Jak lze porovnat německý systém známkování s českým?

 

• eine Note nach dem deutschen Notensystem bekommen – dostat známku podle německého systému známkování

• eine Note nach dem deutschen Notensystem verbessern – zlepšit známku podle německého systému známkování

• eine Note nach dem deutschen Notensystem umrechnen – přepočítat známku podle německého systému známkování

• eine Note nach dem deutschen Notensystem anfechten – napadnout známku podle německého systému známkování

• eine Note nach dem deutschen Notensystem akzeptieren – přijmout známku podle německého systému známkování

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Das deutsche Notensystem reicht von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) – Německý systém hodnocení se pohybuje od 1 (velmi dobré) do 6 (neuspokojivé):

– Note 1: Sehr gut (sehr hohe Leistung)
– Note 2: Gut (hohe Leistung)
– Note 3: Befriedigend (durchschnittliche Leistung)
– Note 4: Ausreichend (ausreichende Leistung)
– Note 5: Mangelhaft (ungenügende Leistung mit erheblichen Mängeln)
– Note 6: Ungenügend (völlig ungenügende Leistung)

 

komentář