Regenbogen

Duha se v němčině řekne Regenbogen, což znamená doslova “déšť-oblouk”. Je to složené slovo, které je tvořeno spojením slov Regen (déšť) a Bogen (oblouk). Například:

•  Ich sehe einen Regenbogen am Himmel. – Vidím duhu na obloze.

•  Der Regenbogen hat sieben Farben. – Duha má sedm barev.

•  Der Regenbogen ist ein Symbol für Frieden und Vielfalt. – Duha je symbolem míru a rozmanitosti.

 

Slovo Bogen znamená v němčině oblouk, křivka, luk nebo arch. Je to podstatné jméno rodu mužského, které má v akuzativu tvar den Bogen a v plurálu die Bögen. Například:

•  Er spannt den Bogen und schießt einen Pfeil. – Napne luk a vystřelí šíp.

•  Die Brücke hat einen schönen Bogen. – Most má krásný oblouk.

•  Das Buch hat 200 Seiten und 10 Bögen. – Kniha má 200 stran a 10 archů.

Některá slova v němčině obsahují slovo Bogen jako součást složeného podstatného jména. Například:

•  der Regenbogen – duha (složeno ze slov der Regen – déšť a der Bogen – oblouk)

•  der Papierbogen – papírový arch (složeno ze slov das Papier – papír a der Bogen – arch)

•  der Geigenbogen – smyčec (složeno ze slov die Geige – housle a der Bogen – luk)

 

komentář