Složené podstatné jméno

Složené podstatné jméno je podstatné jméno, které je tvořeno spojením dvou nebo více slov. V němčině se složená podstatná jména píší dohromady bez mezer a mají člen podle posledního slova. Například:

•  die Sonnenblume – slunečnice (složeno ze slov die Sonne – slunce a die Blume – květina)

•  der Regenschirm – deštník (složeno ze slov der Regen – déšť a der Schirm – deštník)

•  das Fernsehen – televize (složeno ze slov fern – daleko a sehen – vidět)

Některá složená podstatná jména mohou být velmi dlouhá a obtížně se vyslovují nebo píší. Například:

•  die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft – Dunajská paroplavební společnost (složeno ze slov die Donau – Dunaj, das Dampfschiff – parník, die Fahrt – jízda, die Gesellschaft – společnost)

•  der Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz – zákon o převodu povinností dozoru nad označováním hovězího masa (složeno ze slov das Rindfleisch – hovězí maso, die Etikettierung – označování, die Überwachung – dozor, die Aufgabe – povinnost, der Übertragung – převod, das Gesetz – zákon)

komentář