Tschechien, das – Česko

nominativ das Tschechien — genitiv des Tschechiens — dativ dem Tschechien — akuzativ das Tschechien

Synonyma:

[1] úředně: Tschechische Republik
[2] zastarele, hovorově: Tschechei

 

Tschechien je neutrální pojmenování, vzniklé patrně v roce 1918 se vznikem české republiky. Naproti tomu (die) Tschechei, které bylo za nacistů často a hanlivě používáno (také ve spojení Rest-Tschechei – „zbytek České republiky“) zní negativně zejména starší generaci německých rodilých mluvčích.

In den Büchern spricht man immer, wenn es um die Geschichte Europas geht, von Böhmen), Schlesien und Mähren.
V knihách, pokud jde o dějiny Evropy, mluvíme vždy o Čechách, Slezsku a Moravě.

Mehr als eine Erkrankung fürchten die Menschen in Tschechien offenbar die finanzielle Not. – Více než onemocnění se lidé v Česku obávají zřejmě finanční tísně.

1868 wurde in Znaim (heute Tschechien) das Unternehmen Löw & Felix gegründet und eine erste Konservenfabrik für eingelegte Gurken gebaut. – V roce 1868 byla ve Znojmě (dnes Česká republika) založena firma Löw & Felix a postavena první konzervárna na nakládané okurky.

 

Sie kommt aus Tschechien. – Je z České republiky.

Tschechiens Hauptstadt ist Prag. – Hlavním městem České republiky je Praha.

Die größte Stadt von Tschechien ist Prag. – Největším městem České republiky je Praha.

 

komentář