Abstand – odstup, vzdálenost; mezera, interval

 
  der Abstand die Abstände
  des Abstandes, Abstands der Abstände
  dem Abstand den Abständen
  den Abstand die Abstände
der Abstand beträgt 3 Meter – vzdálenost je 3 metry
 
zeitlicher Abstand – časová vzdálenost
 
ein Abstand von 14 Sekunden – interval 14 sekund
 
 
 
 

Am einfachsten ist es, zu den Schwiegereltern einen gesunden Abstand zu halten, wenn diese auch noch andere Interessen haben und selbst möglichst aktiv sind. – Nejjednodušší je udržovat si zdravý odstup od své tchyně s tchánem, když mají také jiné zájmy a jsou sami co nejaktivnější.

Mit diesen Angewohnheiten hälst du andere Menschen auf Abstand. – S těmito zvyky držíte ostatní lidi v odstupu.

Sogar Ameisen halten Abstand, wenn es nötig ist. Und auch der Mensch geht instinktiv auf Distanz zu anderen. – I mravenci si v případě potřeby udržují odstup. A lidé se také instinktivně distancují od ostatních.
 
 


In Mehrbettzimmern lässt sich schlecht Abstand halten. – Je těžké udržet si odstup v místnostech s více postelemi.

im Abstand von 2 km – ve vzdálenosti 2 km

Ich fuhr mit 130 km/h und der Hintermann hat nur höchstens 3 m Abstand gehalten. – Jel jsem 130 km/h a ten za mnou udržoval odstup maximálně 3 m.

Um jegliche Ansteckung zu vermeiden, müssen Freunde, Verwandte und Bekannte in diesen Tagen Abstand voneinander halten. – Aby se zabránilo jakékoli nákaze, musí dnes od sebe přátelé, příbuzní a známí udržovat vzájemnou vzdálenost.
 

Ein wichtiger Baustein, um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu schützen, ist nach wie vor, auf einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu achten. – Důležitým prvkem při ochraně vaší a ostatních před infekcí koronavirem SARS-CoV-2 je stále dbát na dodržování vzdálenosti nejméně 1,5 metru.

Die Abstandsregel sollte sich in eine Anstandsregel verwandeln. – Pravidlo vzdálenosti by se mělo změnit na pravidlo slušnosti.

komentář