in – v

 

s dativem – odpověd na otázku „kde“

Im Moment ist es völlig unnötig. – Právě teď je to naprosto zbytečné.

 

Německé slovo “in” je předložka, která se používá k označení polohy nebo směru do nějakého místa nebo oblasti.  

 

 • Ich gehe in die Schule. (Jdu do školy.)
 • Wir fahren in die Berge. (Jedeme do hor.)
 • Die Katze ist in der Küche. (Kočka je v kuchyni.)
 • Er ist in der Stadt. (On je ve městě.)
 • Der Schlüssel steckt in der Tür. (Klíč je v zámku.)
 • Ich bin in Eile. (Jsem v spěchu.)

Kolokace s předložkou “in”:

 • in der Nähe (v blízkosti)
 • in der Regel (obvykle)
 • in der Tat (ve skutečnosti)
 • in der Zukunft (v budoucnosti)
 • in der Nacht (v noci)
 • in der Früh (ráno)
 • in der Mitte (uprostřed)
 • in der Öffentlichkeit (v otevřenosti)

 

Předložka “in” v němčině a předložka “v” v češtině mají několik společných významů, ale jejich použití se také liší. Některé základní rozdíly:

Vyjádření času:
– Němčina: “in” se používá pro vyjádření určitého časového úseku nebo doby. Například: “Ich komme in einer Stunde” (Přijdu za hodinu).
– Čeština: “v” se používá pro vyjádření konkrétního časového okamžiku nebo data. Například: “Přijdu v 10 hodin.”

Směr nebo cíl:
– Němčina: “in” se používá pro vyjádření směru nebo cíle, pokud se jedná o uzavřený prostor nebo oblast. Například: “Ich gehe in den Park” (Jdu do parku).
 

 

 
 

 

 

komentář