zeitlich – časový, dočasný

 

1. Časový rámec (Zeitlicher Rahmen)
2. Časový tlak (Zeitlicher Druck)
3. Časový průběh (Zeitlicher Ablauf)
4. Časově omezený (Zeitlich begrenzt)
5. Časově podmíněný (Zeitlich bedingt)
6. Časově neomezený (Zeitlich unbefristet)
7. Časová souvislost (Zeitlicher Zusammenhang)
8. Časově flexibilní (Zeitlich flexibel)
9. Časové omezení (Zeitliche Begrenzung)
10. Z hlediska času (Zeitlich gesehen)

komentář