bevor, vor, vorher

V němčině existují tři slova, která se často používají k označení “před”: “bevor”, “vor” a “vorher”.

“Bevor” se používá k popisu situace nebo události, která se stane před jinou situací nebo událostí.

“Vor” se používá k popisu místa, času nebo situace, kdy něco předchází něčemu jinému.

“Vorher” se používá k popisu situace, která existovala před něčím jiným. Může se také používat k popisu něčeho, co se stane před něčím jiným, ale je to méně formální než “bevor”.

Zkráceně lze říci, že “bevor” se týká situací a událostí, “vor” se týká místa a času a “vorher” se týká situace a časového výhledu.

komentář