taufen – (po)křtít

Wenn ein Protestant katholisch werden will, muss er dann getauft werden? – Chce-li se protestant stát katolíkem, musí být pokřtěn?

 

mit echtem Wasser aus der Spree getauft – pokřtěn skutečnou vodou ze Sprévy

waschechte Berliner sind mit Spreewasser getauft – praví Berlíňané jsou pokřtěni sprévskou vodou

Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurde man als in Berlin geborener tatsächlich in einigen Kirchen mit echtem Wasser aus der Spree getauft. Daraus entstand im Laufe der Zeit die Redensart: “waschechte Berliner sind mit Spreewasser getauft.” – Až do začátku 20. století byli lidé narození v Berlíně v některých kostelech skutečně křtěni skutečnou vodou ze Sprévy. Postupem času to vyústilo ve rčení: “Dechberoucí Berlíňané jsou křtěni sprévskou vodou.”

komentář