riechen – cítit (nosem)

Es riecht nach Rauch.  Je cítit kouř.

Ich rieche Rauch – ein Geruch wie eine Zigarette, die draussen geraucht wird.  Cítím kouř – zápach, jako když venku někdo kouří cigaretu.

 

One comment

komentář