spät – pozdě

  • am frühen/späten Abend brzy/pozdě večer.

    Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

     

    bis spät in die Nacht hin (až) pozdě do noci.

 

komentář