Abendschule, die – večerní škola

Abendschule – večerní škola – vzdělává především pracující dospělé, a to večer nebo v sobotu.
eine Abendschule besuchen – chodit do večerní školy
večerní školy jsou:
Abendgymnasium, Abendrealschule, Abend-Fachschule, Abendhauptschule
chodí tam:

Abendschüler, der, Abendschülerin, die

komentář