person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Student, der – student vysoké školy

student střední školy či gymnázia je Schüler

 

Im Wintersemester waren über 2 Millionen Studenten an Hochschulen eingeschrieben. – V zimním semestru bylo na univerzitách zapsáno přes 2 miliony studentů.

x

Unsere Schule ist ein der neuesten Gymnasien der Stadt. Die Schule nahm die ersten Schüler im September 1986 an. – Naše škola je jednou z nejnovějších středních škol ve městě. Škola přijala své první studenty v září 1986.

 

person writing on brown wooden table near white ceramic mug
Photo by Green Chameleon on Unsplash

komentář