Königsberg – Královec

Königsberg, das jetzige Kaliningrad, war einst königliche Haupt- und Residenzstadt in Preußen.Die Stadt liegt im Südosten der Halbinsel Samland im einstigen Ostpreußen. – Königsberg, nynější Kaliningrad, byl kdysi královským hlavním městem a královskou rezidencí v Prusku. Město se nachází na jihovýchodě poloostrova Samland v bývalém východním Prusku.

komentář