Kirchhof (Kirchhöfe)

Kirchhof – hřbitov je spojen s konkrétním kostelem nebo denominací a často funguje jako pohřebiště pro farníky.

Friedhof – hřbitov může být nezávislý na konkrétní církvi nebo náboženství a sloužit jako obecné pohřebiště.

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/bestattungskultur/pwiegeschichtederfriedhoefe100.html

Neuer Theologus muß eine neue Höll’ haben, Neuer Jurist muß einen neuen Galgen haben, Neuer Medicus muß einen neuen Kirchhof haben, Neuer Philosophus muß eine neue Narrenkappe haben. Nový teolog musí mít nové peklo, Nový advokát musí mít novou šibenici Nový medicus musí mít nový hřbitov, Nová filozofie musí mít nový bláznovský klobouk.

 

Altenkirchen-Kirchhof

komentář