Feuerteufel – žhář

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben Brandstifter eine Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge angezündet. – Ve státě Meklenbursko-Přední Pomořansko zapálili žháři útulek pro ukrajinské uprchlíky. ”

 

komentář