Karibisches Meer – Karibské moře

Als Karibik wird bezeichnet das Karibische Meer, die in ihm liegenden Inseln und Inselgruppen und die Küstengebiete, d. h. die gesamte Region. Das Karibische Meer ist ein Nebenmeer des Atlantischen Ozeans. An seinem nördlichen und östlichen Rand liegen die Westindischen Inseln.

Karibik je definován jako Karibské moře, ostrovy a souostroví v něm a pobřežní oblasti, tzn. celý region. Karibské moře je vedlejší moře Atlantského oceánu. Na jeho severním a východním okraji se nachází Západní Indie.

komentář