liegen a legen – rozdíl

liegen znamená ležet, a liegen – klást, pokládat

 

Po „legen” se používá akuzativ, a po „liegen” dativ:

  • „Ich liege auf der Wiese.” (Ležím na louce.)
  • „Ich lege mich auf die Wiese.” (Lehám si na louku.)

komentář