Kastanie, die (Kastanien) – kaštan; Kastanien – kaštanovník

1. Kastanie – kaštan jako plod:

heiße Kastanien – horké kaštany

geröstete Kastanien – pečené kaštany

[für jdn] die Kastanien aus dem Feuer holen – vytáhnout kaštany z ohně [pro někoho].

Výraz “[für jdn] die Kastanien aus dem Feuer holen” je idiom v němčině a znamená, že někdo pomáhá nebo řeší problémy nebo situace pro někoho jiného, obvykle kvůli zodpovědnosti, kterou má k tomuto člověku, nebo kvůli přátelství, rodinným vztahům nebo pracovnímu vztahu.

Původ tohoto idiomu sahá do středověku, kdy se kastaně pekly na ohni a někdy se z něj musely vytahovat pomocí dlouhého proutí, aby se lidé nezpopelňovali. Takže “Kastanien aus dem Feuer holen” znamená doslova “vytáhnout kaštany z ohně”.

Použití tohoto idiomu v praxi by mohlo vypadat například takto: “Ich habe meinen Freund aus einer schwierigen Situation gerettet und seine Kastanien aus dem Feuer geholt.” – “Pomohl jsem svému příteli z těžké situace a vytáhl jeho kaštany z ohně.” Tento výraz se často používá v pracovním prostředí nebo v politice, kdy jedna osoba pomáhá druhému řešit problémy, které mohou být potenciálně nebezpečné nebo škodlivé pro obě strany.

 

2. Kastanie (kaštan, kaštanovník):

Rosskastanienbaum/Esskastanienbaum

Rosskastanie/Esskastanie – Koňský kaštan (Jírovec maďal nebo kaštan koňský (Aesculus hippocastanum)

 • Slovo Kastanien může také označovat druh stromu, na kterém rostou kaštany.
  • Beispiel: Im Park stehen viele Kastanien. (V parku stojí mnoho kaštanů.)

 

 1. “Ich mag geröstete Kastanien im Herbst sehr gerne.” – “Mám rád pečené kaštany na podzim.”
 2. “Die Kinder sammeln Kastanien im Wald.” – “Děti sbírají kaštany v lese.”
 3. “Ich habe eine Tüte Kastanien gekauft.” – “Koupil jsem si sáček kaštanů.”

 

  • Wir haben gestern Kastanien gesammelt. (Včera jsme sbírali kaštany.)

 

 • Kolokace s Kastanien:
  • gebratene Kastanien (pečené kaštany)
  • Kastanien sammeln (sbírat kaštany)
  • Kastanien pflanzen (sázet kaštanovníky)
  • Kastanienmehl (mouka z kaštanů)
  • Kastanienbraun (kaštanově hnědá)
 • Přídavná jména a příslovce používané s Kastanien:
  • kastanienbraun (kaštanově hnědý)
  • kastanienfarben (kaštanově zbarvený)
  • kastanienähnlich (podobný kaštanům)
  • kastanienförmig (tvarovaný jako kaštany)
  • kastanienfrei (bez kaštanů)
 • Idiomy a fráze obsahující Kastanien:
  • Jemandem die Kastanien aus dem Feuer holen (někoho zachránit z nebezpečí)
  • Die Kastanien aus dem Feuer holen (zachránit situaci)
  • Auf Kastanien pfeifen (na něco rezignovat)

komentář