Gerät, das – zařízení

Das defekte Gerät ist spätestens innerhalb eines Monats zu reparieren oder auszutauschen. – Vadné zařízení se opraví nebo vymění nejpozději do jednoho měsíce.

komentář