němčina

nächtlich

noční

nächtliche Stille – noční klid
ein nächtlicher Überfall (starb während eines nächtlichen Überfalls auf die
zemřel při nočním přepadení.
Störungen der nächtlichen Atmung müssen vermieden werden.
Je třeba se vyvarovat poruchám nočního dýchání.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář