Eisenbahnschwelle – železniční pražec

Die Bahnschwelle oder kurz Schwelle ist eine Schienenunterstützung. – Železniční pražec, nebo zkráceně pražec, je podpěra kolejnice.

komentář