Rufer, der

= jemand, der ruft – někdo, kdo volá

 

 

In der islamischen Welt zeigt der Ruf des Muezzins die Zeit zum Gebet an. Dabei steht der Rufer auf einem Minarett, also einem hohen Turm an einer Moschee V islámském světě označuje muezzinovo volání čas na modlitbu. Vyvolávač stojí na minaretu, t. j. vysoké věži na mešitě.

 

Die Rufer-Statue in Berlin ist eine berühmte Skulptur, die sich am Potsdamer Platz befindet. Sie wurde vom deutschen Künstler Stephan Balkenhol geschaffen und im Jahr 2007 enthüllt. Die Statue zeigt einen Mann, der seine Hände um den Mund legt, um zu rufen. Sie besteht aus Holz und ist etwa 7 Meter hoch.  Socha volajícího v Berlíně je slavná socha umístěná na Postupimském náměstí. Byl avytvořena německým umělcem Stephanem Balkenholem a odhalena v roce 2007. Socha zobrazuje muže, jak si dává dlaně kolem úst, aby volal. Je vyrobena ze dřeva a je vysoká asi 7 metrů.

 

One comment

komentář