Anstieg, der – zvýšení, zvyšování

Preisanstieg – zvýšení, zvyšování cen

Lukaschenko verbietet Preisanstieg. In Belarus dürfen ab dem 6. Oktober keine Preise erhöht werden. – Lukašenko zakazuje zvyšování cen. V Bělorusku není od 6. října povoleno žádné zvyšování cen.

komentář