entzückend – krásný

 

 

Eine Frau kann mit 19 entzückend, mit 29 hinreißend sein, aber erst mit 39 ist sie absolut unwiderstehlich. Und älter als 39 wird keine Frau, die einmal unwiderstehlich war! Coco Chanel

Žena může být v 19 krásná, ve 29 nádherná, ale až ve 39 je naprosto neodolatelná. A žádná žena, která byla kdysi neodolatelná, není starší 39 let! Coco Chanel

https://www.zitat-des-tages.de/zitate/eine-frau-kann-mit-19-entzueckend-mit-29-hinreissend-sein-aber-erst-mit-39-ist-sie-absolut-unwiderstehlich-und-aelter-als-39-wird-keine-frau-die-einmal-unwiderstehlich-war-coco-chanel

komentář