Umbenennung, die – přejmenování

"Der Nettelbeckplatz in Wedding soll einen neuen Namen bekommen – weil er, wie viele andere Straßen und Plätze, einen Mann ehrt, der das nicht verdient hat. Joachim Nettelbeck (1738-1824) war aktiv im Versklavungshandel tätig und betrieb Koloniallobbyismus. Aus diesem Grund hat die Bezirksverordnetenversammlung von Mitte das Bezirksamt damit beauftragt, ein Verfahren zur Umbenennung des Platzes einzuleiten."

Nettelbeckplatz ve Weddingu má dostat nový název – jako mnoho jiných ulic a náměstí totiž ctí muže, který si to nezasloužil. Joachim Nettelbeck (1738-1824) byl aktivní v obchodu s otroky a zabýval se koloniálním lobováním. Z tohoto důvodu zastupitelstvo městské části Mitte pověřilo okresní úřad zahájením procesu přejmenování náměstí.

https://www.tip-berlin.de/stadtleben/nettelbeckplatz-neuer-name/

einen neuen Namen bekommen – dostat nové jméno

komentář