Straßenzug (Straßenzüge) –

ulice nebo uliční oblast, která se skládá z několika sousedních ulic nebo bloků.

“Straßenzug” je mužského rodu a skládá se ze dvou slov: “Straße” (ulice) a “Zug” (soubor, řada). Podle německé gramatiky může být toto slovo přeloženo jako “soubor ulic” nebo “řada ulic”.

V jednotném čísle se používá “der Straßenzug” s členem “der” a v množném čísle se používá “die Straßenzüge” s členem “die”. Například:

  • “Der Straßenzug ist sehr lang.” (Tento uliční soubor je velmi dlouhý.)
  • “Die Straßenzüge in dieser Gegend sind sehr malerisch.” (Ulice v této oblasti jsou velmi malebné.)

Tento výraz se používá jako podstatné jméno, takže ho lze v němčině použít v různých větných konstrukcích a kombinacích s jinými slovy, v závislosti na kontextu.

  • langer Straßenzug – dlouhá ulice nebo dlouhá řada ulic
  • belebter Straßenzug – rušná ulice nebo rušná oblast města
  • historischer Straßenzug – historická čtvrť nebo historická ulice
  • malerischer Straßenzug – malebná ulička nebo malebná čtvrť
  • enger Straßenzug – úzká ulice nebo úzká oblast města

Tyto výrazy se často používají v turistických průvodcích, popisech měst a obecně v diskuzích o městské architektuře nebo urbanismu.

“In Bulgariens Hauptstadt Sofia habe ich mich fast heimisch gefühlt, denn viele Straßenzüge erinnern mich an Berliner Ostbezirke. – V bulharském hlavním městě Sofii jsem se cítil téměř jako doma, protože mnohé ulice mi připomínají východní čtvrti Berlína.”

https://www.welt.de/reise/nah/article219454282/Auf-Weltreise-Warum-laecheln-die-Menschen-in-Bulgarien-nicht.html

komentář