Inbegriff – 

Sankt Petersburg war der Inbegriff des Zarenreichs, die Umbenennung zu Leningrad symbolisierte den Systemwechsel. – Petrohrad byl ztělesněním carské říše, přejmenování na Leningrad symbolizovalo změnu systému.

 

 

komentář