Wende, die (Wenden) – zmena, obrat (i politicky)

  • “Die Wende” se používá pro popis historických událostí spojených s pádem Berlínské zdi a konec studené války v roce 1989, což vedlo k sjednocení Německa. Tento termín se často používá v souvislosti s obdobím politických změn na konci 80. let a počátku 90. let. V českém (československém) kontextu se používá pojem “revoluce”.
  • “Die Wende” se také může použít obecněji pro popis “změny” nebo “zvratu” v různých situacích, ať už politických, společenských nebo osobních.

 

  1. Die Wende von 1989 hat das Gesicht Europas verändert. (Politické změny roku 1989 změnily tvář Evropy.)
  2. Die persönliche Wende kam, als er beschloss, sein Leben zu ändern. (Osobní zvrat přišel, když se rozhodl změnit svůj život.)
  3. Die Firma befindet sich in einer schwierigen Phase, aber sie hofft auf eine positive Wende. (Firma prochází obtížným obdobím, ale doufá v pozitivní zvrat.)

 

Trendwende, die (plurál Trendwenden) – obrácení/zvrácení trendů, obrat

 

Zeit für die Wende. Aufbruch in eine neue Industriepolitik.

komentář