Liegestütze – kliky

Chuck Norris macht keine Liegestütze. Er drückt die Erde weg. – Chuck Norris nedělá kliky. On odsouvá zemi pryč.

 

  1. Ich mache jeden Satz Liegestütze vor dem Frühstück, um meine Arme und Brust zu stärken. (Dělám jednu sérii Liegestütze před snídaní, abych posílil své paže a hrudník.)
  2. In der Militärausbildung müssen die Soldaten in kurzer Zeit viele Liegestütze machen können. (V armádním výcviku musí vojáci být schopni udělat mnoho Liegestütze za krátkou dobu.)
  3. Wenn du Liegestütze falsch ausführst, kannst du deinen Rücken verletzen. (Pokud děláte Liegestütze špatně, můžete si způsobit zranění zad.)
  4. Mein Trainer hat mir geraten, Liegestütze in mein tägliches Trainingsprogramm aufzunehmen, um meine Kraft zu verbessern. (Můj trenér mi doporučil zařadit Liegestütze do mého každodenního tréninkového programu, abych zlepšil svoji sílu.)

komentář