Zischen – syčení

Zischen ist ein Geräusch, das Schlangen machen. – Syčení je zvuk, který vydávají hadi.

Zischen ist ein Geräusch, das kommt, wenn man die Luft schnell durch die Zähne oder durch die Zunge hineinbläst. – Syčení je zvuk, který se ozve, když rychle vyfoukneme vzduch přes zuby nebo jazyk.

komentář