Thema, das – téma

1. Hlavní obsah, téma, podstata, hlavní myšlenka 2. [Hudba] Hlavní melodická myšlenka skladby, obvykle tvořená několika motivy
1. Hauptinhalt, Gegenstand, Stoff, Leitgedanke 2. [Musik] meist aus mehreren Motiven aufgebauter melodischer Hauptgedanke einer Komposition

[1] Neben den medizinischen Themen können sie sich auf eine Reihe bekannter Persönlichkeiten freuen.Kromě lékařských témat se můžete těšit na řadu známých osobností.

[3] Der Teil der Aussage, über den etwas ausgesagt wird, ist das Thema.

Redewendungen:Ta část výpovědi, o níž se něco říká je téma.

[1] das ist kein Thema für michnení to téma pro mě —

[1] téma básně — Thema des Gedichts, téma přednášky — Vortragsthema, téma rozhovoru — Gesprächsthema, téma stěžejního úkolu — Schwerpunktthema, téma školení — Schulungsthema, téma úvahy — Aufsatzthema

komentář