Moldau – Vltava; Moldavsko

die Moldau fließt durch Prag” (Vltava protéká Prahou)

die Quelle der Moldau” (pramen Vltavy)

die Schönheit der Moldau-Landschaft” (krása krajiny kolem Vltavy).

Die Republik Moldau ist ein osteuropäischer Staat, der zwischen Rumänien und der Ukraine liegt. Die Hauptstadt ist Chișinău und die Amtssprache ist Moldauisch. – Moldavsko je východoevropský stát, který leží mezi Rumunskem a Ukrajinou. Hlavním městem je Kišiněv a úředním jazykem je moldavština.

komentář