Tank, der – tank; nádrž

Tank <-(e)s, -s>

Das Wort “Tank” hat seine Wurzeln im englischen Sprachraum und bezeichnet im Deutschen einen gepanzerten Militärfahrzeug, das mit schweren Waffen und Geschützen ausgerüstet ist und hauptsächlich im Kampfeinsatz verwendet wird. – Slovo “tank” má kořeny v angličtině a v němčině označuje obrněné vojenské vozidlo vybavené těžkými zbraněmi a děly a používané především v bojových operacích.

Ein Tank ist auch ein Behälter zur Bevorratung bzw. Lagerung oder Transport von Flüssigkeiten oder Gasen und kann fast beliebige Dimensionen annehmen, wie zum Beispiel der Tank eines Fahrzeugs oder für einen Lagertank für Flüssigkeiten. – Tank je také nádoba pro skladování nebo skladování či přepravu kapalin nebo plynů a může nabývat téměř jakýchkoli rozměrů, například nádrž vozidla nebo pro skladovací nádrž na kapaliny.

komentář