Wichser, der – onanista

nadávka a urážka

Wichser ist eine abwertende Bezeichnung für eine Person, die als unsympathisch, unangenehm oder unehrlich empfunden wird. Der Begriff ist vulgär und sollte vermieden werden. – Wichser (onanista) je hanlivý výraz pro někoho, kdo je vnímán jako nesympatický, nepříjemný nebo nečestný. Tento výraz je vulgární a je třeba se mu vyhnout.

 

komentář