Dose, die – dávka; plechovka, konzerva

 

 v lékařském prostředí: dávka
 1. “Tägliche Dosis” – denní dávka (např. léku).
 2. “Überdosis” – předávkování.
 3. “Erste Dosis” – první dávka (např. očkování).
 4. “Halbe Dosis” – poloviční dávka (např. léku).
 5. “Maximale Dosis” – maximální dávka (např. léku).
 6. “Therapeutische Dosis” – terapeutická dávka (např. léku).
 7. “Giftige Dosis” – toxická dávka (např. jedu).
 8. “Individuelle Dosis” – individuální dávka (např. léku přizpůsobená potřebám pacienta).
 9. “Dosis erhöhen” – zvýšit dávku (např. léku).
 10. “Dosis reduzieren” – snížit dávku (např. léku).

 

konzerva

 

 1. “Eine Dose öffnen” – otevřít konzervu.
 2. “In der Dose” – v konzervě.
 3. “Eine Dose Cola” – plechovka (konzerva) coly.
 4. “Eine Dose Bohnen” – konzerva fazolí.
 5. “Leere Dose” – prázdná konzerva.
 6. “Viele Dosen” – mnoho konzerv.
 7. “Dose abgeben” – vrátit plechovku (např. v obchodě s nápoji).
 8. “Dose zurückgewinnen” – recyklovat plechovku (např. v recyklačním centru).
 9. “Dose werfen” – hodit konzervu (např. do koše na odpadky).
 10. “Dose stapeln” – skládat konzervy na sebe (např. při skladování).

komentář