Husten, der – kašel

[Reiz]husten, der – suchý kašel

Benproperin wird zur Behandlung akuter und chronischer Hustenerkrankungen, insbesondere Reizhusten, eingesetzt. – Benproperin se používá k léčbě akutních a chronických poruch kašle, zejména suchého kašle.

Hustenanfall – m. – záchvat kašle

feuchter/trockener Husten– mokrý/suchý kašel

Der Husten, der einen Keuchhusten begleitet ist extrem trocken und die Gefahr des Erstickens in einem kleinen Baby darstellen. – Kašel, který doprovází černý kašel, je extrémně suchý a může představovat nebezpečí udušení u malého dítěte.

 

 

komentář