Baby, das – nemluvně, mimino, miminko

Das Baby in ihren Armen begann zu weinen. –

Nemluvně v jejím náručí začalo plakat.

  spát jako nemluvně – schlafen wie ein Baby
  • Das Baby schläft. (Dítě spí.)
  • Wir haben ein neues Baby bekommen. (Máme nové miminko.)
  • Das Baby weint. (To dítě pláče.)
  • Ich passe auf das Baby auf. (Hlídám dítě.)
  • Das Baby braucht eine frische Windel. (Dítě potřebuje novou plenu.)
  • Das Baby ist sehr süß. (To dítě je velmi roztomilé.)

komentář