Brigade, die

  1. (vojenství) brigáda
  2. (v historii)(DDR) brigáda, pracovní četa

pro českou (letní nebo studentskou) brigádu němčina užívá
výrazu der Job

. Pro studentskou praxi nepoužijeme die Praxis, což německy znamená praxe. zkušenosti, ale přeložíme ji jako das Studentenpraktikum.

komentář