Rückspiegel – zpětné zrcátko

Sie hat dir nicht mal einen Abschiedskuss im Rückspiegel gegeben. – Ani ti nedala pusu na rozloučenou přes zpětný zrcátko.

Der Rückspiegel muß so beschaffen sein , daß die Farben der Strassenverkehrssignale erkannt werden können. – Zpětné zrcátko nesmí bránit rozeznávání barev signálů užívaných k řízení silniční dopravy.

 

komentář