mahlen – mlít

 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. (Kdo dřív přijde, ten dřív mele.)

In der Mühle wird Getreide gemahlen. – Ve mlýně se mele obilí.

 

Der Müller mahlt das Korn in der Mühle zu Mehl. (Mlynář mele v mlýně zrní na mouku.)

Slova mahlen (mlít), “Mühle (mlýn) a Mehl (mouka) mají společný původ a jsou etymologicky příbuzná.

  1. mahlen (mlít): Toto sloveso pochází z pragermánského *malaną, což znamená “mlít” nebo “drtit”. To je dále odvozeno z praindoevropského kořene *melh₂-, který má podobný význam.
  2. Mühle (mlýn): Toto podstatné jméno pochází z pragermánského *mulīnō, které znamená “mlýn” nebo “mlýnek”. Je odvozeno z latinského mola (mlýn), což vychází z praindoevropského kořene *melh₂-.
  3. Mehl (mouka): Toto podstatné jméno má svůj původ v pragermánském *melwą, které znamená “mouka” nebo “jemně mletá substance”. Je také odvozeno z praindoevropského kořene *melh₂-.

komentář