vgl

“vgl” ist eine Abkürzung für “vergleiche” und wird in wissenschaftlichen Texten häufig verwendet, um auf eine Quelle oder eine andere Stelle im Text zu verweisen, die für die aktuelle Aussage relevant ist.  „vgl“ je zkratka pro „porovnej“ a ve vědeckých textech se často používá k odkazování na zdroj nebo jiné místo v textu, které je relevantní pro aktuální tvrzení.

In der Regel wird nach der Abkürzung ein Verweis auf die entsprechende Quelle oder Stelle im Text angegeben, z.B. “(vgl. Müller, 2010, S. 25)”.  Zpravidla se za zkratkou uvádí odkaz na odpovídající zdroj nebo místo v textu, např. „(srov. Müller, 2010, str. 25)“.

komentář