bildungssprachlich –

Od slov “Bildung” (vzdělání, výchova) a “sprachlich” (jazykový). Používá se k označení slovní zásoby nebo výrazů, které jsou typické pro formální, akademické nebo vzdělanější komunikační situace. Jedná se o jazykové prvky, které se používají ve vzdělanějších diskuzích, literatuře, odborných textech apod.

 

  • Der Vortrag über die semantische Differenzierung war inhaltlich anspruchsvoll und stark bildungssprachlich geprägt.
    • Přednáška o sémantickém rozlišování měla náročný obsah a silný vliv vzdělaneckého jazyka.
  • In akademischen Kreisen sind bildungssprachliche Wendungen oft anzutreffen.
    • Ve vědeckých kruzích jsou často k nalezení výrazy typické pro vzdělanecký jazyk.
  • Die Verwendung von bildungssprachlichen Ausdrücken kann zu Missverständnissen führen, wenn das Zielpublikum diese nicht versteht.
    • Používání výrazů typických pro vzdělanecký jazyk může vést k nedorozuměním, pokud si cílové publikum neuvědomuje jejich význam.

 xx

komentář